We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Öden

by Himiltungl

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    €10 EUR

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Includes 16-page booklet with lyrics in Swedish and English.

  Includes unlimited streaming of Öden via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    €15 EUR

   

1.
Myrens Gäst 06:32
Likblek och våt, blick utan själ Natten på myren tog hårt på en träl Grinet som etsats fast i hans hud Förtäljer trälens öde mer än hundra ord Hittar trälen nedsjunken i gryningstimma Myren ljuder av hans sargade hesa stämma Ett glas sand ifrån att sjunka under ytan Dras han upp ur den slukande myren Dimslöjor leker lätt över myren Döljer dess sänkor i vita linnen Tag akt på dess förtrollande fägring Bjuder dig in att bli myrens gäst Ynglingen bjuds mat och värme vid vår kase Men ynglingen är borta, märker ej ens brasan Underliga märken täcker drängens ben Blånader som om någon dragit kraken ned Drängen visar plötsligt livstecken igen Blinkar till, och där finns vår vän i blicken Tjoget år har över natt sänkt hans uppsyn Trött och sliten blickar han bort över myren Natten sveper in över myren Höljer dess sänkor i nattsvart siden Tag akt på dess varslande hägring Mossen släpper aldrig myrens gäst När dag lider till kväll somnar var en in Utom drängen som stirrar med tom min Han reser sig tyst och stapplar iväg Tillbaka ut på myren drängens fötter bär Morgonbris ilar friskt över myren Täcker mossen i glittrande daggregn Tag akt på dess gåtfulla lärdom Intet spår syns av myrens gäst English translation: Guest of the Mire -------------------- Deathly pale and wet, soulless stare The night on the mire was hard on a serf The grin etched firmly into his skin Tells the mans fate more than a hundred words Early morn we find the serf deep sunken His hoarse voice echoes across the mire A glass of sand from sinking below the surface He is pulled from the devouring mire Mists playing lightly over the mire Hide its holes in white linen Take heed of its enchanting beauty Inviting you as guest of the mire The youth is offered food and heat by our hearth But the youth is oblivious, doesn’t even notice the fire Strange markings cover the mans legs Bruises as if someone pulled the poor man down The farmhand suddenly shows life signs Blinks, and there is our friend again Twenty years have over night aged his face Tired and worn he stares out over the mire The night sweeps in over the mire Covers its burrows in night black silk Take heed of its ominous mirage The bog never releases the guest of the mire When day turns to night everyone falls asleep But not the farmhand, he stares empty-eyed He gets to his feet and walks away Back to the mire, his feet lead the way Morning breezes over the mire Covers the bog in glittery dew Take heed of its enigmatic lesson No trace is left of the guest of the mire
2.
Centuries of war Blood has painted these rivers red Remnants from before Oceans formed from the tears that we shed Maelstrom of scorn Hills and mounds born from the bones of the dead A pile of smoldering ashes Swirls of smoke rise to the sky We say our farewells to this old age To this dying war Centuries of war The strife is coming to an end Cogs creak and turn Our thirst for reprisal is finally quenched Changing new dawn So long we fought for this day Chorus Centuries of war Tomorrow we will be and know nothing All that we are Lie in the palm of these bloodied hands Legate of truce I thrust my sword deep in his back Long live the war Chorus All hail the oncoming storm Long live the war
3.
Skogstokig 03:34
Han skriker ut i natten, namnen på de gamla De uråldriga krafter som förr sågs på Jorden vandra Med huvud böjt han muttrar saker ingen kan förstå Han stöter bort de andra, har sin egen väg att gå (Refräng) Skogstokig det är han Han springer för livet som om himlen stod i brand Genom skog, över stock och över sten I den röda solens sken De skrattar sinsemellan och viskar bak hans rygg Han är främmande och udda, ingen här känner sig trygg Deras ögon, de är kalla, i dem lyser det förakt en rädsla för det okända, han bör vara på sin vakt (Refräng) Höstens skörd var klen och vintern den är svår Det sliter hårt på alla och det sätter sina spår Kroppar i skogen funna Jaktens tid är här Nu när vattnet runnit över Springer han för allt vad benen bär Det är blodet på hans händer, det är tanken på att få Vedergällning för den olycka som drabbat deras gård Det är tiden som är inne, det är klockan som slår Vedergällning för den olycka som drabbat deras gård (Refräng) Ljuset står för hoppet om att allt ska lösa sig Värmen skänker tröst och tro om att vintern snart är slut Med lågorna han dansar, till publikens vilda tjut Han skrattar högt och slutligen låter livet brinna ut English translation: Raving Mad -------------- Into the night he hollers the names of the old ones The ancient powers that once walked the earth With gaze downwards he murmurs things no one understands He keeps everyone at a distance and walks his own way (Chorus) He is barking raving mad He runs for his life, as if the world was ablaze Through forest, over fallen tree, over stone In the light of the red sun They laugh among themselves and whisper behind his back He is alien and odd, and not one of them feels safe Their eyes are cold, their gazes hold contempt They fear the unknown, he should watch his back (Chorus) The Autumn harvest is weak, and the winter is harsh It tears at each and everyone, and it leaves its mark Bodies have been found in the forest Time has come for the hunt Now the cup has runneth over He runs as fast as his legs can carry him It's the blood on his hands, the prospect to get Repayment for the misery he brought to their door The time has come, the bell tolls Vengeance for the misery he brought to their door (Chorus) The light stands for the hope that all will be alright The warmth gives solace and a belief that winter's end is nigh With the flames he dances to the cheering of the crowd He laughs out loud and finally the flame of life burns out
4.
Eldsjäl 05:22
(Refräng) I ett vildsint raseri dansar flammorna bland husen Bland gällt kakafoni, hörs Skrik och gråt och eldens röst Uråldrig eldmani, återuppståndet ur ett förflutet Som av nöden har förträngts men som nu vaknat upp igen När vinden mojnat och dammet lagt sig Och glöden har dött ut Ligger askan som ett täcke över gata, torg och hus Vid brunnen sitter livet, det enda som finns kvar Storögd tittar hon upp mot himlen, där stjärnor lysa klart Hon bärs iväg tillslut Från den plats där dödens kalla hand jämnat ut Hög som låg, gammal som ung Till sot och aska, från liv och ljus (Refräng) Men flickan som räddats Ur askans natt har ingen sett förut Tårarna faller, lämnar spår på hennes sotiga kinder Stumt, möter hon deras blickar, en och en När för dem det sakta går upp Att döden de fört med sig hem (Refräng) Allt det hon se: död och förtvivlan Allt det hon ser: i eld och flamma stå English translation: Fire Seed ----------- (Chorus) The flames dance among the houses with violent rage Among the shrill cacophony there are Screams weeping and the voice of flame Ancient fire mania, resurrected from the past By necessity repressed, but now awoken When the wind has died down, the dust has settled And the embers gone out The ashes covers street, square and walls By the well sits the living one, the only one left Eyes wide she gazes at the sky, stars shine bright She is eventually carried away From the place where death’s cold hands has levelled High as well as low, old as well as young To soot and ashes, from life and light (Chorus) But the girl who was saved From the night of ashes, no one has seen before Tears fall and leave traces on her soot-covered cheeks Mute, she stares them down, one after the other When finally they realise That it was death they brought into their homes (Chorus) All she sees is death and despair All she sees is set aflame
5.
Collector of sins, gatherer of riches I hurt those around me to reach my wishes Pleading and begging leads only one path Filling the ranks of distant shadows crowd (Chorus) Words that cause wounds and scars like the best blade Leave no kin alive to hold it against ye Sleep tight and dream of sins, wealth and dead men Wards they aren't stronger than the wood they are carved in Families buried one by one As they're spent on my fields I plow them down to the last drop Until they're just another shade in shadows crowd (Chorus) Nights awaken to voices and shouts Ever unseen still feels very real Old hags runes keep them from getting here This growing stirring shadows crowd (Chorus) Farm boy by the gate post Knife in hand and a devilish smile Blade cuts into old carved signs and A shiver flows through shadows crowd (Chorus) A rustling in the wind Grows by each heartbeat stronger Creaking in the floorboards and the whole house starts to groan All falls still as the candles wink out agonizingly waiting for a sound in the night Suddenly they're in here with calmly dead stare I scream as they shred my soul, bleak shadows crowd
6.
Kung Jorum 07:18
Kung Jorum sitter uppå tron av Björk Välsignad att rättrådigt styra sitt folk Skörden är god och gudarna hör Kung Jorums öde är ett oskrivet blad Kung Jorum klär sin tron i brons Trots bönders varning om bister höst Skörden uteblir och folket vreds Kung Jorums öde penslas sotsvart ned (Refräng) Konungars välde väger skört på den tåt Som spänner från skänker till tyranni Men tåten slits förr eller senare itu Ty folkets hjärta kan ej köpas För silver, guld, offer eller hot Kung Jorum dränker sin tron i blod Offrar sitt eget kött, sin egen son För att blidka gudarnas vrede Kung Jorums öde bränns i askblandad lera Kung Jorums tron kröns av skallar och ben Långhuset skakar av folkets ilska Offrar han sin hustru som gåva och blot Kung Jorum ristat färdigt sin egen ödessten (Refräng) Kung Jorums tron välts över ända Halt och blind står han ensam själv kvar Hans egna män krossar hans skalle med en sten Kung Jorums öde är att ensam och rädd dö av Kung Jorums tron knastrar i härden Hågkomsten slipas sakteliga bort När minnesstenen arbetar i möllans kvarn Och Kung Jorums benflisor gett God och rik skörd English translation: Jorum Rex ------------- King Jorum sits upon his birchen throne Blessed to justly rule his people The harvest is good and the Gods are listening King Jorum’s fate is an unwritten page King Jorum covers his throne with bronze Despite farmers’s warning of a harsh autumn The harvest fails and the people sees red King Jorum’s fate is painted black as soot (Chorus) Realms of kings balance delicately on the thread That draws from generosity to tyranny But the thread is always sooner or later torn Because the heart of its people can not be bought For silver, gold, sacrifice or blood King Jorum drowns his throne in blood Sacrifices his own flesh, his son To appease the wrath of the Gods King Jorum’s fate is burnt in ashen clay King Jorum’s throne is crowned by sculls and bones The people’s wrath makes the great hall shake He sacrifices his wife as gift and blot King Jorum has carved his own stone of destiny (Chorus) King Jorum’s throne is overthrown Lame and blind he stands alone His own men smashes his head with a stone King Jorum’s fate is to die, lonely and afraid King Jorum’s throne crackles in the hearth His memory is slowly scraped away As his memorial is ground by the soil And Kung Jorum’s bone shards has given A good and plentiful harvest
7.
Come children, Take a walk with me and you'll see I'm your teacher, All that you know will be given by me Step outside, This door and this world Welcome, Now open cerebration gate (Pre-chorus) This lingering path we’ve taken Let your unseeing mind awaken Old ways must be forsaken A gift attained by what is lost (Chorus I) Stare into the sun Until the healing has begun Use your inner eye As you lose your false sight Insights, And marvels and dreams These things, And all that lie inbetween My pupils, Your life will forever change With this knowledge, Far beyond your age (Pre-chorus) (Chorus II) Stare into the sun Until the healing has begun Now the truth shall be revealed Perception beyond achieved Villagers, Please calm down and think Your sons, Now perceive the world as it is These children, Seem to have lost their way I assure you, Their minds are in a whole different place (Pre-chorus) (Chorus I) (Chorus II)
8.
Tångsal 03:09
Saltstänksfyllda vindar krusar vattenytan Tångens fingrar flyter av och an Längre ner mot botten öppnas skogen upp En sal där jag är värd och döden gäst (Refräng) Gröna draperier dansar till musiken Ljuset leker glatt i min tångsal Vågsvall leder gästen i en sakta vals Tills benen lagts till ro i min havsgrav Ett gästabud är dukat upp till fest Mitt kött förrätt och kråm är huvudmål Snabba ålar leker i min kroppshåla Krabbor sliter ivrigt i mitt skinn (Refräng) Ett grin täcker min halvätna skalle Likstela fingrar håller hårt tag i håret På banemans gapande skräckslagna huvud Ty jag hämtade kraken häromnatt när han sov (Refräng) English translation: Hallgea -------- Salty winds ripples the water surface Algae fingers flowing to and fro Further down towards the bottom, the forest opens up A hall where I am host and death a guest (Chorus) Green curtains dancing to the music The light plays happily in my algea hall Breakers leads the guest into a slow waltz Until the bones are laid to rest in my ocean grave A feast is laid up for a banquet My flesh is appetizer and my guts are main course Fast eels play in my body cavity Crabs rip eagerly into my skin (Chorus) A grin covers my half-eaten skull Stiff fingers holding tight to the hair Of my murderers terrified head For I got the poor bastard last night when he slept (Chorus)
9.
Sökaren 03:44
Försöker tyda mönstren i nätet Spindlarna väver ständigt nya varpar Spinner fram symboler från urtid Jag måste blott skåda dem en stund Försöker teckna molnen på himlen De beskriver nåt kommande skede i livet Men himlen är nyckfull, molnen har redan Skrivit nya skeenden på horisonten (Refräng) Årstiderna byter av varandra Stjärnvalvet vrider sakta i sin bana Hjordarna vandrar och flyttfåglarna drar Men sökaren han står fortfarande kvar Försöker höra bergets puls För att veta hur länge berget lär leva Hjärtat har bultat tusenfall ålder Och sista slaget blir nog i år (Refräng) Försöker triangulera månen från Trädstammarna som geometriskt riktar ut den När jag vet avståndet till stenen Är ingen hemlighet för framtid dold Försöker fånga solspegelns visdom Följer dess bana från ljusning till afton Den gång den viker av från sin bana Skall den visa vägen till insikt (Refräng) English translation: The Seeker ------------- Trying to interpret the patterns in the web The spiders are constantly weaving new nets Spinning forth symbols from ancient times I need to study them for a while Trying to mark down the clouds in the sky They describe a future stage in life But the sky’s ever changing, the clouds have already Written new developments on the horizon (Chorus) Seasons change from one to another The stars turn slowly in their paths The herds wander and the birds migrate But the Seeker still remains Trying to hear the heartbeat of the mountain To know how long the mountain will live Its heart has pounded for thousands of years The last beat is probably beating this year (Chorizo) Trying to triangulate the moon from The tree trunks that geometrically pinpoints it When I know the distance to the stone No secret is ever to me unknown Trying to capture the wisdom of the radiant sun Following its path from dusk til dawn That moment when it deviates from its path It shall show me the way to enlightenment (Chorus)
10.
Glöd 08:55
Stormen piskar snön som en granruska mot bar hud Kylan och vinden pinar allt som är ute denna natt En ensam silhuett stapplar tungt genom djupsnön Men långt fram i mörkret ser kraken ett sken Skogens långa armar sträcker efter offer Vinterns kalla tarmar skriker efter blod Köldens tunga andning flåsar efter liv Naturens krafter rasar efter skrov Bortdomnade fötter faller stentunga ner i snön Fot om fot i natten pressar vandraren sig fram Hopp byts till förtvivlan när han till slut når upp Den frusne faller ner framför länge falnad glöd (Refräng) Glödens sken befäster ett öde Vinterns köld fullföljer dess löfte Vindens byar döljer dess offer I snöstormens nålsöga flammar glöden upp igen Blåfrusna fingrar skakar i glödens sken Den frusne vet snart att den inte värmer en själ Glöden blott grann och en tröst för den tid Som finns kvar att leva för den som skall dö (Refräng) Blåfrusna fingrar kallnar vid falnad glöd Snön täcker nu kinden och handen den täcks med Den frusne ligger högst ovan istagna vandrares öden Som sökte värmen av en grann, men kall glöd (Refräng) Långt bort i yran går steg för steg en gestalt Glöden finner syre, flammar upp och får liv en kort stund Den frusne finner nytt mod Sstaplar fram till dess avlägsna sken Sätter sig att värma sina blåfrusna fingrar Ett litet slag English translation: Embers --------- The storm whips like a fir branch against bare skin The wind torments anything that is out this night A lonely silhouette staggers heavily through deep snow But far in the darkness the poor soul sees a light The long arms of the forest stretches for victims The cold intestines of winter screaming for blood The heavy breathing of the frost panting for life The forces of nature craving for flesh Numb feet fall heavily into the snow Step by step in the night, the wanderer pushes forward Hope turns to despair when he finally reaches through The freezing man falls down next to long dead embers (Chorus) Embers glow cements a fate Winters cold fulfill its promise Winds blow covers its victim In the eye of the storm the embers reignite Blue with cold, fingers shake in the glow of the embers The freezing one knows that it hardly warms a soul The embers are but pretty and comfort for that time That’s left to live for the one that is to die (Chorus Blue with cold, fingers turn to ice next to burnt out embers The snow now covers the cheek, and the hand is covered too The frozen one perched on top of other frozen wanderers Who searched for warmth by a pretty but cold hearth (Chorus) Far away in the storm a figure walks step by step The embers finds air, new flames bring life for a short while The freezing man finds new hope Staggers towards its light Sits down to warm his cold blue fingers A short while
11.
Urmoder 03:57
Din andning spräcker kalkstensberg Din vilja sänker städer under vatten En vink förflyttar vägar och marker En fnysning skakar skogar och fjäll En gest ger regn åt groende fröer Ett svep ger täckande molnskydd för natten (Refräng) Urmoder Du bär hela världen på dina armar Jordkvinna Tänk på om du faller, faller vi andra Ursprungskraft Livet som du bär, det vilda och arga Jordmakt Sliter dig itu i vår kamp med varandra Din ande värmer haven och vinden Din stämma hörs från åskans skall Ditt hjärtblod skapar nya öar Din själ när liv och kretslopps cykel Dina händer bär upp trädstams rötter Varsamt kupandes om insjöns vatten (Refräng) Din andning kvävs av sotsvart rök Från svedda skogar och mark Ditt blod förgiftas av flöden Från uppslitna dagbrott och berg Ditt öde blir och även vårt öde När askan täcker allt står tiden still (Refräng) English translation: Ancient Mother ------------------ Your breath crack limestone hills Your will sinks cities under water A whisk moves roads and lands A snort shakes forests and mountains A gesture gives rain for sprouting seeds A sweep gives covering clouds for the night (Chorus) Ancient mother You carry the world on your arms Matron of the earth Remember if you fall, so do we Force of origin The life that you bear, the wild and angry Power of the earth Rip you apart in our struggle with each other Your spirit warms the oceans and the wind Your voice is heard from the thunder clouds Your heartblood creates new islands Your soul nourishes life and ecological cycles Your hands support the roots of tree trunks Carefully holding the waters of the lakes (Chorus) Your breath chokes on soot black smoke From scorched forests and lands Your blood is poisoned by flows From torn open ground and rock Your fate will also be our fate When ashes covers everything the flow of time stops (Chorus)
12.
Ivolin 04:02
When I was a kid I used to walk up to the height And on the hot summer nights just before the storm I sometimes glimpsed beyond this world into a place not quite our own (Chorus) Shimmering lights Of marvels and sights Beautiful dreams From the other side Strangely real And eerily bright The other world dies In a halestorm of fire A place with lights and strange machines and towers rising tall I marveled at these wonders as I dreamt away my youth But through the rift I saw one day The other world die (Chorus) I have not gone back to this day as it still scares me pale I still don't know if what I saw will come or if it passed I pray my children will not think of building towers to the sky I pray my children will not think of building towers to the sky (Chorus)
13.
Som ringarna på vattnet Från en uråldrig tid Leder vägarna vi vandrar Ständigt samma stig Ur mörker är vi komna I mörker så vi förblir Ekon från det förgångna Hörs i hatarens sång Som en spegling i kristallen Från våra förfäders liv När vi möter varandra Möts vi alltid i strid Ur mörker är vi komna I mörker så vi förblir Så länge som vi faller In i hatarens sång Som skuggorna som faller Från raserade värn Kastas ondska och hat Från en söndertrasad värld Ur mörker är vi komna I mörker så vi förblir Som ett dån genom historien Ljuder hatarens sång English translation: Song of the Hater -------------------- Like ripples on water From an ancient time The paths we walk Lead ever the same trail From the darkness we came In the darkness so we remain Echoes from the past Are heard in the song of the hater Like a reflection in the crystal From the lifes of our ancestors When we meet each other We always meet in confrontation From the darkness we came In the darkness so we remain As long as we keep coming back To the song of the hater Like the shadows that fall From broken battlements Evil and hatred is cast From a torn and broken world From the darkness we came In the darkness so we remain Like a roar through history Sounds the song of the hater

about

The new album titled Öden, which translates to “Fates”, tells stories of blood, loss, and tragic ends. The album is the long awaited follow up to the debut album “Svart Ravin”. On Öden, the band continues on the folk inspired path which it set out on on the first album, while taking steps towards a heavier and more progressive sound.

credits

released March 1, 2017

license

all rights reserved

tags

about

Himiltungl Gothenburg, Sweden

Epic Folk Metal from the metal capital of Sweden, Gothenburg. Melodic, harsh, avant-garde, progressive, the songs of Himiltungl never travel on well-worn paths, but rather seeks the untold stories and themes.

contact / help

Contact Himiltungl

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

Himiltungl recommends:

If you like Himiltungl, you may also like: