Hatarens Sång

from by Himiltungl

/
 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Includes 16-page booklet with lyrics in Swedish and English.

  Includes unlimited streaming of Öden via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    €15 EUR

   

lyrics

Som ringarna på vattnet
Från en uråldrig tid
Leder vägarna vi vandrar
Ständigt samma stig
Ur mörker är vi komna
I mörker så vi förblir
Ekon från det förgångna
Hörs i hatarens sång

Som en spegling i kristallen
Från våra förfäders liv
När vi möter varandra
Möts vi alltid i strid
Ur mörker är vi komna
I mörker så vi förblir
Så länge som vi faller
In i hatarens sång

Som skuggorna som faller
Från raserade värn
Kastas ondska och hat
Från en söndertrasad värld
Ur mörker är vi komna
I mörker så vi förblir
Som ett dån genom historien
Ljuder hatarens sång

English translation:

Song of the Hater
--------------------
Like ripples on water
From an ancient time
The paths we walk
Lead ever the same trail
From the darkness we came
In the darkness so we remain
Echoes from the past
Are heard in the song of the hater

Like a reflection in the crystal
From the lifes of our ancestors
When we meet each other
We always meet in confrontation
From the darkness we came
In the darkness so we remain
As long as we keep coming back
To the song of the hater

Like the shadows that fall
From broken battlements
Evil and hatred is cast
From a torn and broken world
From the darkness we came
In the darkness so we remain
Like a roar through history
Sounds the song of the hater

credits

from Öden, released March 1, 2017

tags

license

all rights reserved

about

Himiltungl Gothenburg, Sweden

Epic Folk Metal from the metal capital of Sweden, Gothenburg. Melodic, harsh, avant-garde, progressive, the songs of Himiltungl never travel on well-worn paths, but rather seeks the untold stories and themes.

contact / help

Contact Himiltungl

Streaming and
Download help

Redeem code