Urmoder

from by Himiltungl

/
 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Includes 16-page booklet with lyrics in Swedish and English.

  Includes unlimited streaming of Öden via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    €15 EUR

   

lyrics

Din andning spräcker kalkstensberg
Din vilja sänker städer under vatten
En vink förflyttar vägar och marker
En fnysning skakar skogar och fjäll
En gest ger regn åt groende fröer
Ett svep ger täckande molnskydd för natten

(Refräng)
Urmoder
Du bär hela världen på dina armar
Jordkvinna
Tänk på om du faller, faller vi andra
Ursprungskraft
Livet som du bär, det vilda och arga
Jordmakt
Sliter dig itu i vår kamp med varandra

Din ande värmer haven och vinden
Din stämma hörs från åskans skall
Ditt hjärtblod skapar nya öar
Din själ när liv och kretslopps cykel
Dina händer bär upp trädstams rötter
Varsamt kupandes om insjöns vatten

(Refräng)

Din andning kvävs av sotsvart rök
Från svedda skogar och mark
Ditt blod förgiftas av flöden
Från uppslitna dagbrott och berg
Ditt öde blir och även vårt öde
När askan täcker allt står tiden still

(Refräng)

English translation:

Ancient Mother
------------------
Your breath crack limestone hills
Your will sinks cities under water
A whisk moves roads and lands
A snort shakes forests and mountains
A gesture gives rain for sprouting seeds
A sweep gives covering clouds for the night

(Chorus)
Ancient mother
You carry the world on your arms
Matron of the earth
Remember if you fall, so do we
Force of origin
The life that you bear, the wild and angry
Power of the earth
Rip you apart in our struggle with each other

Your spirit warms the oceans and the wind
Your voice is heard from the thunder clouds
Your heartblood creates new islands
Your soul nourishes life and ecological cycles
Your hands support the roots of tree trunks
Carefully holding the waters of the lakes

(Chorus)

Your breath chokes on soot black smoke
From scorched forests and lands
Your blood is poisoned by flows
From torn open ground and rock
Your fate will also be our fate
When ashes covers everything the flow of time stops

(Chorus)

credits

from Öden, released March 1, 2017

tags

license

all rights reserved

about

Himiltungl Gothenburg, Sweden

Epic Folk Metal from the metal capital of Sweden, Gothenburg. Melodic, harsh, avant-garde, progressive, the songs of Himiltungl never travel on well-worn paths, but rather seeks the untold stories and themes.

contact / help

Contact Himiltungl

Streaming and
Download help

Redeem code