Kung Jorum

from by Himiltungl

/
 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Includes 16-page booklet with lyrics in Swedish and English.

  Includes unlimited streaming of Öden via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    €15 EUR

   

lyrics

Kung Jorum sitter uppå tron av Björk
Välsignad att rättrådigt styra sitt folk
Skörden är god och gudarna hör
Kung Jorums öde är ett oskrivet blad

Kung Jorum klär sin tron i brons
Trots bönders varning om bister höst
Skörden uteblir och folket vreds
Kung Jorums öde penslas sotsvart ned

(Refräng)
Konungars välde väger skört på den tåt
Som spänner från skänker till tyranni
Men tåten slits förr eller senare itu
Ty folkets hjärta kan ej köpas
För silver, guld, offer eller hot

Kung Jorum dränker sin tron i blod
Offrar sitt eget kött, sin egen son
För att blidka gudarnas vrede
Kung Jorums öde bränns i askblandad lera

Kung Jorums tron kröns av skallar och ben
Långhuset skakar av folkets ilska
Offrar han sin hustru som gåva och blot
Kung Jorum ristat färdigt sin egen ödessten

(Refräng)

Kung Jorums tron välts över ända
Halt och blind står han ensam själv kvar
Hans egna män krossar hans skalle med en sten
Kung Jorums öde är att ensam och rädd dö av

Kung Jorums tron knastrar i härden
Hågkomsten slipas sakteliga bort
När minnesstenen arbetar i möllans kvarn
Och Kung Jorums benflisor gett
God och rik skörd

English translation:

Jorum Rex
-------------
King Jorum sits upon his birchen throne
Blessed to justly rule his people
The harvest is good and the Gods are listening
King Jorum’s fate is an unwritten page

King Jorum covers his throne with bronze
Despite farmers’s warning of a harsh autumn
The harvest fails and the people sees red
King Jorum’s fate is painted black as soot

(Chorus)
Realms of kings balance delicately on the thread
That draws from generosity to tyranny
But the thread is always sooner or later torn
Because the heart of its people can not be bought
For silver, gold, sacrifice or blood

King Jorum drowns his throne in blood
Sacrifices his own flesh, his son
To appease the wrath of the Gods
King Jorum’s fate is burnt in ashen clay

King Jorum’s throne is crowned by sculls and bones
The people’s wrath makes the great hall shake
He sacrifices his wife as gift and blot
King Jorum has carved his own stone of destiny

(Chorus)

King Jorum’s throne is overthrown
Lame and blind he stands alone
His own men smashes his head with a stone
King Jorum’s fate is to die, lonely and afraid

King Jorum’s throne crackles in the hearth
His memory is slowly scraped away
As his memorial is ground by the soil
And Kung Jorum’s bone shards has given
A good and plentiful harvest

credits

from Öden, released March 1, 2017

tags

license

all rights reserved

about

Himiltungl Gothenburg, Sweden

Epic Folk Metal from the metal capital of Sweden, Gothenburg. Melodic, harsh, avant-garde, progressive, the songs of Himiltungl never travel on well-worn paths, but rather seeks the untold stories and themes.

contact / help

Contact Himiltungl

Streaming and
Download help

Redeem code